Obchodné podmienky

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu TRENDYeSHOP.sk, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť La Trendy s.r.o., Palárikova 1626/25, 06901, Snina (ďalej predavajúci), sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajuceho a jej prijatím na strane kupujúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im, zákaznik bude priloženým dokumentom v objednávke ešte raz poučený o jeho právach. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predavajúceho len prostredníctvom internetového obchodu www.TRENDYeSHOP.sk

Predavajúci : La Trendy s.r.o., Palárikova 1626/25, 06901, Snina, IČO: 47860651,  DIČ: 2024138149, IČ DPH: 2024138149

 

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných. podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.

- predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom a formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

- v prípade, že predavajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákaznikovi po odoslaní zasielky späť predavajúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet. Tiež si predavajúci vyhradzuje právo na autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade neuskutočnenej autorizácie objednávateľom, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.


Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené  prepravnou spoločnosťou

- nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.


Kupujúci sa zaväzuje:

-Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode TRENDYeSHOP.sk. Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

                                                                                                                                   V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie objednávky, je povinný uhradiť náklady prvého pokusu o doručenie, ako aj opätovného doručenia objednávky.

 

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru sú  prevádzkovými možnosťami predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Objednávky vybavujeme spravidla do 24 hodín, pošta Vám zásielku doručí do 1-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku. 

Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky,  ju nájdeme a problém vyriešime.

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v internetovom obchode TRENDYeSHOP.sk sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie. Suma 0,- € nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte. Ceny a ponuka jednotlivých položiek tovaru zostáva rovnaká až do vypredania zásob jednotlivých položiek tovaru. Zľavy a akcie platia do vypredania zásob, ak to nie je uvedené v inom konkrétnom termíne a konkrétnej sume.

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

Cena tovaru je uvedená s DPH, predavajúci  je platcom DPH.Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR).

V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

5. Platby za tovar a poštovné

DOBIERKA: Objednaný tovar zasielame poštou doporučene, na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.

Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku je 3,98 € pri dobierke Slovenskej pošty. Ceny sú vrátane DPH.
Cena poštovného (vrátane balného) pri platbe na účet je 3,98 €. Ceny sú vrátane DPH.
PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je možné vykonať aj vopred, prevodom na účet.
Ak chcete využiť túto možnosť, stačí si objednať tovar a pri dokončovaní objednávky zaškrtnúť kolonku platba vopred na účet. Tiež možete do poznámky vypisat Platba vopred na účet, následne vás budeme kontaktovať a zašleme Vám všetky potrebné údaje k platbe. Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík. Číslo účtu (Iban) SK2902000000003337296453. Náš účet je vedený vo Vúb banke. Poštovné je uvedené vrátane balného.
Pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší. Objednávkový systém Vám vždy započíta celé poštovné 3,98 € vrátane DPH, pri dobierke a 3,98 € vrátane DPH pri platbe vopred na účet. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.  

 

6. Zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu.
b) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v  dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote.
c) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho.
V prípade, že kupujúci zaplatil  časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote do 14-tich  dní od stornovania objednávky.).

Zrušenie objednávky realizujte prosím na tel.čislo 0918812730,alebo mail: trendyeshop.sk@gmail.com

 

7. Vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti:TRENDYeSHOP.sk, La Trendy s.r.o., Palárikova 1626/25, 06901, Snina. V originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený s neodstránenou visačkou a odstúpením od zmluvy. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prodstredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. Cena za tovar vrátane poštovného a balného, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia vráteneho tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu do 14 dní po odstúpení od zmluvy spolu s faktúrou,alebo jej kópiou. Náklady na prepravu vráteneho tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.  Formulár na vrátenie tovaru stiahnete tu

8. Osobný odber 

Osobný odber slúži iba, ako rezervácia tovaru. Následný prípadny predaj prebieha na kamennej predajni a riadi sa podmienkami tejto predajne, ktorá sa riadi právnymi predpismi na územi Slovenskej republiky.

9. Reklamačný poriadok

 

 

 

 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa zákona  č.40/1964 Zb Občiansky zákoník v znení neskorších predpisov, upravujúci problematiku občiansko právnych vzťahov je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandartov.


Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.


V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákaznik bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade,že bude vada tovaru neostranitelná a predavajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, zákaznik si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákaznikovi plná cena ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 14 dní od vzniku nároku.


Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)                                   - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 

O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doproručenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

 

Priebežne sa môžete  informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle 0908404813 cez pracovné dni od 09.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu info@trendyeshop.sk. Kontaktnou osobou je Marek Pažur.

10. Alternatívne riešenie sporov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: trendyeshop.sk@gmail.com

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

Ochrana osobných údajov

 

Definícia používaných pojmov:
 Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravujúcich problematiku ochrany osobných údajov.
 ÚOOÚ – Úrad na ochranu osobných údajov.
 OÚ - osobné údaje.
 IS OÚ – informačný systém systematicky spracúvajúci OÚ.
 Prevádzkovateľ - ten, kto spracúva osobné údaje v IS OÚ.
 Oprávnená osoba – fyzická osoba, ktorá bola poučená v zmysle § 21 Zákona.
 Dotknutá osoba - fyzická osoba, občan, ktorý je zakazník e-shopu. Zákon sa
nevzťahuje na SZČO alebo na iný podnikateľský subjekt.
 Sprostredkovateľ - prevádzkovateľom poverený subjekt, ktorý spracúva OU dotknutej
osoby v mene prevádzkovateľa (napr. účtovnícka firma).
 Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou,prevádzkovateľom poskytujúcim
osobné údaje, jeho zástupcom, sprostredkovateľom alebo oprávnenou osobou.
 IS e-shop (E-shop) - možno definovať ako predaj tovarov a príp. služieb na diaľku
prostredníctvom internetu. Na jednej strane obchodného vzťahu je prevádzkovateľ e-
shopu, t.j. predávajúci a na druhej zákazník e-shopu, t.j. kupujúci. Pri obchodnom
vzťahu sa uzatvára obchodná zmluva. IS spracúva OÚ, potrebné pre uzatvorenie zmluvy
a dodanie tovaru alebo služieb.
 IP adresa, cookies – údaje, ktoré sa ukladajú do PC a slúžia pre identifikáciu PC.
Neobsahujú OÚ, je to identifikácia počítača, ale nie dotknutej osoby.
V zmysle §15 ods.1 Zákona prevádzkovateľ, oznamuje dotknutej osobe tieto informácie:
Názov e-shopu: www.trendyeshop.sk
Prevádzkovateľ: La Trendy s.r.o., Palárikova 1626/25, 06901 Snina, ICO: 47860651
Sprostredkovateľ: Jaroslava Gerbocová,Jána Bottu 1804/79,06901 Snina, ICO: 44935137
Tretia strana:
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.,Budča 1039
962 33 Budča, IČO: 36624942

IS e-shop
Pre uzatvorenie obchodnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby prevádzkovateľ potrebuje
údaje o zákazníkovi. Ak zákazník je podnikateľský subjekt, tak prevádzkovateľ spracúva tieto
údaje: obchodné meno firmy, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je plátca DPH), fakturačnú a dodaciu
adresu. V tomto prípade sa OÚ nespracúvajú. Výnimočne sa môžu spracúvať aj OÚ, napr. meno
zamestnanca firmy, číslo telefónu, e-mailová adresa, ak tovar preberá osobne a kuriér ho musí
identifikovať (napr. predaj na faktúru). Ak zákazník nie je podnikateľský subjekt, ale občan, tak
prevádzkovateľ spracúva tieto údaje: meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, číslo
telefónu a emailovú adresu zákaznika, t.j. dotknutej osoby. Účelom spracúvania osobných
údajov kupujúceho je, uzavretie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru alebo služby, prípadne pre
splnenie reklamačných povinnosti predávajúceho.
Dotknutá osoba nevyjadruje svoj súhlas so spracúvaním OÚ a tiež ani nemôže súhlas odvolať.
Doba spracúvania OÚ je podmienená inými zákonmi, ktoré súvisia s uzatvorením obchodnej
zmluvy. OÚ sa poskytujú sprostredkovateľovi pre spracovanie účtovných dokladov a tretím

stranám pre doručenie zásielky dotknutej osobe – zákazníkovi e-shopu. OÚ sa sprístupňujú len
v zmysle s § 10 ods. 2 Zákona.
Právnym základom spracúvania OÚ dotknutej osoby v IS e-shop je § 10 ods. 3 písm.
b) Zákona.
V zmysle § 16 Zákona, dotknutá osoba, t.j. zákazník e-shopu, je povinná do IS poskytnúť len
pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do IS
poskytol. Osobný údaj sa považuje za správny, kým sa nepreukáže opak.
V prípade akýchkoľvek zmien, môže dotknutá osoba sama aktualizovať svoje OÚ po prihlásení
sa do e-shopu. Dotknutá osoba je povinná pri prihlasovaní sa do e-shopu používať ním zvolené
alebo prevádzkovateľom pridelené heslo. V prípade zneužitia hesla a vykonania nákupu v mene
dotknutej osoby, prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť. V prípade vzniku akejkoľvek
škody prevádzkovateľovi, poskytnutím nesprávnych údajov, môže prevádzkovateľ od dotknutej
osoby vymáhať vzniknutú škodu.
V zmysle § 17 Zákona je
(1) Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť
likvidáciu OÚ.
(2) Odsek 1 sa nepoužije, ak osobné údaje sú súčasťou registratúrneho záznamu.
Prevádzkovateľ zabezpečuje likvidáciu registratúrneho záznamu podľa osobitného predpisu.
(3) Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu osobných údajov okrem
osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) aj vtedy, ak zanikli dôvody, ktoré
neumožňovali získať súhlas dotknutej osoby podľa § 11 ods. 4, a súhlas nebol daný.
(4) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. a), prevádzkovateľ je povinný
spracúvané osobné údaje bez zbytočného odkladu zlikvidovať okrem osobných údajov
uvedených v § 10 ods. 3 písm. d).
(5) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. b), prevádzkovateľ je povinný
bez zbytočného odkladu skončiť využívanie osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d)
v poštovom styku.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní námietku podľa § 28 ods. 3 písm. c), prevádzkovateľ je povinný
to bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní, písomne oznámiť každému,
komu osobné údaje uvedené v § 10 ods. 3 písm. d) poskytol; zákaz ďalšieho poskytovania tu
uvedených osobných údajov platí pre prevádzkovateľa a každého, komu ich prevádzkovateľ
poskytol odo dňa nasledujúceho po dni doručenia námietky dotknutej osoby, prípadne
doručenia písomného oznámenia prevádzkovateľa.
V zmysle § 18 Zákona ak prevádzkovateľa upozorní dotknutá osoba alebo ak si dotknutá osoba
uplatní u prevádzkovateľa svoje právo, alebo ak prevádzkovateľ sám zistí, že poskytol tretej
strane nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, alebo že ich poskytol bez právneho
základu, je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť to každému, komu ich poskytol.
Prevádzkovateľ v oznámení uvedie, aké opatrenia na nápravu vykonal, najmä či osobné údaje
blokoval, doplnil, opravil, aktualizoval alebo zlikvidoval, a aké opatrenia žiada prijať od tretej
strany.
V zmysle § 28 Zákona si dotknutá osoba voči prevádzkovateľovi (e-shopu) môže uplatniť
tieto práva:
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom
systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia
podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a
vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné
údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov,
ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom
spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu
zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho
platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto
obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana
dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na
účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu
v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho
marketingu.
(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má
právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch
podľa § 10 ods. 3 písm. a),
e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom
zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom
prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a
preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné
údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a
zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej
má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu
prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také
rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných
údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia
metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný
žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia
bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ
informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v
prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie
oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas
existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke
dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na
zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za
podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba
doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa
domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice
je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo
zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať

úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,15) jej práva môže
uplatniť zákonný zástupca.16)
(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka
osoba.17)
V zmysle § 29 Zákona prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm.
a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem
úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov
spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie
dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prevádzkovateľ písomne vybaví žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30
dní odo dňa doručenia žiadosti.
V zmysle § 19 Zákona prevádzkovateľ e-shopu prijal bezpečnostné opatrenia pre spracúvanie
OÚ, ktoré sú zdokumentované v Bezpečnostných opatreniach prevádzkovateľa.

 

Informácie o prevádzkovateľovi www.trendyeshop.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.trendyeshop.sk je:

La Trendy s.r.o.
Palárikova 1626/25
06901 Snina
Telefónna linka: 0908404813
každý pracovny deň od 09:00 do 17:00 hod
mail: trendyeshop.sk@gmail.com
IČO: 47860651
DIČ: 2024138149

IČ DPH: SK2024138149

 

Miesto podnikania:

Palárikova 1626/25, 06901 Snina

 

Číslo účtu: 3337296453/0200

Iban: SK2902000000003337296453

SWIFT: SUBASKBX 

Názov banky: Vúb banka

Poštová adresa: ( zasielanie vaších reklamácii a pošty )
La Trendy s.r.o.
Palárikova 1626/25
06901 Snina

Prevádzkarňa :

Strojárska 2524, 06901 Snina

Firma je zapísaná na OÚ v Humennom, odbor živnostenského podnikania                                                                            

Reg. OÚ Humenné, OU–HE-OZP-2014/005564-2 č.živ. registra 720-20398

Orgán dozoru a dohľadu :
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

 

 

Používanie materiálov zo stránky

© 2012 TRENDYeSHOP.sk. Všetky práva sú vyhradené. Použitie obsahu, či častí , hlavne rozmnožovanie a šírenie fotografií, textov, obrázkov elektronickým, či mechanickým spôsobom je bez písomného súhlasu od spoločnosti La Trendy s.r.o., prevádzkovateľa www.TRENDYeSHOP.sk zakázané. 

chcete sa nás opýtať na obchodné podmienky?

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie